Informacja zawarta na niniejszej stronie przeznaczone są wyłącznie do celów komercyjnych oraz informacyjnych i mogą być wykorzystane tylko między przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi.

oshee
OSHEE

OSHEE jest liderem rynku napojów funkcjonalnych w Polsce. Inspiruje, motywuje do działania, aktywności fizycznej i prowadzenia zdrowego stylu życia.