Informacja zawarta na niniejszej stronie przeznaczone są wyłącznie do celów komercyjnych oraz informacyjnych i mogą być wykorzystane tylko między przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi.

Haribo-logo_
Haribo Sp. z o. o.
02-305 Warszawa, al. Jerozolimskie 142B