Informacja zawarta na niniejszej stronie przeznaczone są wyłącznie do celów komercyjnych oraz informacyjnych i mogą być wykorzystane tylko między przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi.

BZK_Alco
BZK Alco S.A.
BZK ALCO S.A., 01-303 Warszawa, ul. Połczyńska 97a

BZK Alco wchodzi w skład jednej z największych w Polsce grup przetwórstwa rolnego, do której należą również: Bakoma, Bakoma-Bis, Polskie Młyny, Komagra, Bioagra, Bioagra-Oil i Staoil. Ścisła współpraca między tymi spółkami daje gwarancję wytwarzania trunków na bazie najlepszych surowców. Spółka dba o każdy etap produkcji alkoholu, dlatego może zagwarantować jego najwyższą, światową jakość. W odróżnieniu od innych producentów w procesie rektyfikacji stosuje 488 półek destylacyjnych, które umożliwiają siedmiokrotną destylację spirytusu. Dzięki temu BZK Alco uzyskuje wysokiej jakości alkohol bez żadnych zanieczyszczeń chemicznych (0 ppm). Jako jedyni w Polsce posiadamy unikalną technologię, która pozwala wyprodukować spirytus o stężeniu 99,9% - czyli najczystszy spirytus w Polsce.